"PROMET-MEHANIKA" d.d.

PROIZVODI (katalog)

AP-550 S
(prikolica za opće namjene)
AP-550 C
(prikolica za prevoz čamaca i brodica)
AP-1050 C
(prikolica za prevoz čamaca i brodica)
AP-550 S
AP-550 C
AP-1050 C
-
najveća dozvoljena masa:
750 kg
-
nosivost:
550 kg
-
širina sanduka:
1700x1100x350mm
2100x1100x350 mm
2200x1200x350 mm
-
mogućnost izgradnje sa većim gabaritima, dogradnje arnjeva - povišica i cerade.

-
najveća dozvoljena masa:
750 kg
-
nosivost:
550 kg
-
dužina prikolice:
5.200 mm
-
širina prikolice:
1.500 mm
-
broj osovina:
1
-
najveća dozvoljena masa:
1.350 kg
-
nosivost:
1.050 kg
-
dužina prikolice:
6.200 mm
-
širina prikolice:
1.700 mm
-
broj osovina:
1
  sa inercionim kočionim sistemom
- postoji mogućnost proizvodnje prikolica do 2.500 kg nosivosti sa dvije osovine i inercionim kočionim sistemom
AP-3500 G
(prikolica za prevoz građevinskih mašina)
AP-550 B
(prikolica za prevoz stubova - bandera)
AP-1050 B
(prikolica za prevoz stubova - bandera)
AP-3500 G
AP-550 B
AP-1050 B
-
najveća dozvoljena masa:
750 -
3.500 kg
-
nosivost:
550 - 2.700 kg
-
rudo::
standardno ili
podesivo po visini
-
broj osovina:
1
  sa ili bez inercionog kočionog sistema
- širina utovarnog sanduka: do 1.900 mm
- dužina utovarnog sanduka: po dogovoru kao
  i postavljanje rampi i druge opreme
-
najveća dozvoljena masa:
750 kg
-
nosivost:
550 kg
-
dužina prikolice:
5.200 mm
-
širina prikolice:
1.500 mm
-
broj osovina:
1
-
najveća dozvoljena masa:
1.350 kg
-
nosivost:
1.050 kg
-
širina utovarnog prostora :
do 1.600 mm
-
rudo:
podesivo po dužini
- mogućnost isporuke okretnog kola za kamion
-
broj osovina:
1
  postoji mogućnost isporuke s ugradnjom inercionog kočionog sistema
AP-3500 K
(prikolica za prevoz kalema)
AP-550 M
(prikolica za prevoz 1, 2 ili 3 motora)
 
AP-3500 K AP-550 M  
-
najveća dozvoljena masa:
750 - 3.500 kg
-
nosivost:
550 - 2.850 kg
-
dužina, širina, visina prikolice, kao i broj osovina i ugradnja inercionog kočionog sistema, te standardnog ili ruda podesivog po visini po dogovoru
-
podizanje kalema :
pomoću vitla
  mehaničkog ili električnog
-
najveća dozvoljena masa:
750 - 1.350 kg
-
nosivost:
550 - 1.050 kg
-
dužina prikolice:
3.350 mm
-
širina prikolice:
1.750 mm
-
broj osovina:
1
  sa ili bez inercionog kočionog sistema
 
copyright Elsoft ©2008 www.elsoft.ba